DINSDAG, TWEEDE WEEK VAN PASE

DIE GEMEENSKAP VAN DIE HEILIGES: ‘N HOMILIE OM DINSDAG, DERDE WEEK VAN PASE

Jesus het vir Nikodemus gesê: ‘Moenie verbaas wees dat Ek vir jou gesê het: Julle moet opnuut gebore word nie. Die wind waai waar hy wil. Jy hoor geluid, maar jy weet nie waar hy vandaan kom en waarheen hy gaan nie. So gebeur dit met elkeen wat uit die Gees gebore is.’: Jesus gebruik die beeld van die wind om die lewe van die wedegebore te beskryf. Hierdie soote lewe kan gesien word in die lewe van St. Gerard Majella wat op een dag toe hy in die dorp ‘n arme man wat sonder klere was, het hy sy eie klere uitgetrek, aan die arme man gegee en met kaallyf huistoe terug gegaan. Die lewe van ‘n wedegebore is ‘n lewe wat gewone mense kan nie verstaan nie. Dit is die lewe wat die natuurlike reels nie volg nie, maar die bonatuurlike reels. Hulle is gelewe nie volgens die menslike neigings nie, maar die Goddelike neigings. ‘N goeie voorbeeld word gesien in die eerste leesing, dus:
Die groot getal wat gelowig geword het, was een van hart en siel. Niemand het sy goed net vir homself gehou nie, maar hulle het alles met mekaar gedeel. Die apostels het kragdadig getuig dat die Here Jesus uit die dood opgestaan het, en die genade van God was groot oor hulle almal. Nie een van hulle het gebrek bely nie, want dié wat grond of huisie besit het, het dit verkoop en die verkoopprys daarvan gebring en vir die apostels gegee. Dié het dit dan uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Josef, ‘n Leviet wat op siprus gebore is en wat deur die apostels Barnabas genoem is -dit beteken iemand wat mense moedig inpraat -het ook die grond wat hy gehad het, berkoop en die geld gebring en dit vir die apostels gegee.
Wat ons hier leer is ‘n radikale vrygewigheid van die wedegeborenes. Hulle gee alles wat hulle besit sodat niemand in die gemeenskaap in nood sal wees nie. ‘N voorbeeld van hierdie soorte lewe word gesien in die St. Vincent De Paul groep wat in baie parogies bestaan. Maar ons kan meer as dit doen. Jesus het alles vir ons gegee, en selfs sy lewe ook. As ons in die Gees gebore is is dit ons plig om alles te gee, nie net ons gronds of huisies or geld nie, maar selfs ons lewens ook.
Nikodemus vra Hom toe: ‘Maar hoe is dit moontlik?’ En Jesus antwoord hom: ‘Jy is die bekende leermeester van Israel en jy verstaan dit nie? Dit verseker ek jou: ons praat oor wat ons weet, en ons getuig oor wat ons gesien hhet, en tog aanvaar julle nie ons geuienis nie. Ek het julle van die aardse dinge vertel en julle glo dit nie, hoe sal julle glo as Ek vir julle van die hemelse vertel? Niemand op die aarde was al in die hemel nie, behalwe Hy wat uit die hemel gekom het, naamlik die Seun van die mens. Moses het die slang in die woestyn hoog op ‘n paal gesit; so moet die Seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in Hom glo, die ewige lewe kan hê. In ons geloofsbelydenis sê ons ons glo in die gemeenskap van die heiliges. Die gemeenskap van die heiliges sal tot volledig in die hemel kom, maar onse lewe hier op aarde moet ‘n voorsmaak van die hemel wees.
Daar is ten minste driee dinge wat ons kan doen om hierdie te bereik. Ons moet ‘n vrygewige gemeenskap word. Dit word gese dat daar is baie kos in die hemel, en so ook in die hel. Maar die lepels is baie lank. Terwyl die mense in die hemel elkeen probeer om die ander te voed, dié in die hel elkeen probeer om homself te voed. Hierdie is hoekom die mense in die hel baie honger is. Wedegeborenes, dié wat in die gemeenskap van die heilige behoort sal altyd gereed wees om alles te gee, selfs hul lewens. Wat is u bydrae in die gemeenskap? Niemand kan die wind verstaan nie. Die vroe Christene was bereid om hul lewens te gee vir Christus. Dis moelik om te verstaan hoe hierdie mense nie bang is vir die dood nie. Hulle is nie bang om bankrots te word nie. Hierdie is twee dinge waarvan ons vandag bang is. Hulle is vry. Hulle is vry soos die wind.
Tweedeens die gemeenskap van die heiliges moet ‘n gemeenskap van aanmoediging wees. In die eerste leesing sien ons iemand wie se naam Josef is, maar die apostels het hom Barnabas hernoem omdat hy die een is wat mense aanmoedig. ‘N gemeenskap van heiliges is waar mense mekaar aanmoedig, dis waar mense se sêgoed vir mekaar is altyd wat hulle sal aanmoedig en sterker maak. As die apostels my tegemoet kom, kan hulle my Barnabas noem?
‘N gemeenskap van heiliges is ook ‘n gemeenskap van uitdaging. Jesus daag ons uit om grootmoedig en vrygewig te wees. Dan sal ons soos die wind wees. Niemand kan die wind vang nie. Niemand kan die wind keer nie. Niemand kan die deur teen die wind toesluit nie. Niemand weet waarvandaan dit hom of waarheen dit gaan nie. Mense help mekaar sonder om te klaar of om te tel. Mense moedig mekaar aan. Mense daag mekaar uit. En die wortel van alles is liefde, die liefde wat dink altyd vir die goedheid van andere. Die gemeenskap van die heiliges is waar elkeen dink van die goedheid van die andere, die goedheid van die gemeenskap. Daardie gemeenskap sal hemel op aarde wees.

One thought on “DINSDAG, TWEEDE WEEK VAN PASE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s