VRYDAG, DERDE WEEK VAN VASTYD

‘TOTUS TUUS’?: N HOMILIE OM VRYDAG, DIE DERDE WEEK VAN VASTYD, DEUR VR.

Die heilige pous Johannes Paulus II se leuse is ‘Totus Tuus’ wat beteken ‘Totaal en al uwe’. Wat dit vir hom beteken is dat hy totaal en al aan die Geseende Maagd Maria behoort. Dit is ‘n toonbeeld van sy totale toewyding aan die Onbevlekte hart van Maria. Die verstand is dat deur om aan Maria te behoort sal hy aan Jesus totaal en al behoort.

BEKEER JULLE: So sê die Here: Keer terug na die Here jou God, Israel, want jy het geval deur jou sonde. Bely julle sonde en kom terug na die Here toe. Sê vir Hom: ‘Vergewe tog al ons sonde en neem ons belydenis aan. Ons bely teenoor U: Assirië hou vir ons niks goeds in nie. Ons sal ons nie meer op wapens verlaat nie. Ons sal ook nie meer vir ons eie handewerk sê: ‘Ons God’ nie. By U alleen is daar liefde vir ‘n weeskind.’ : Deur gister se leesings besef ons dat in vergelyk met God is ons niks. Die Here weet beter as ons. Dis hoekom ons moet terug na Hom toe keer. Ons het moeg geword van alles wat nie vir ons goed is nie. Nie meer sal ons ons eie god speel nie. Ons gee aan God totale beheer.

TYD VIR TOTALE HERSTELING: Ek sal julle ontrou genees. Ek sal hulle van harte liefhê. Wanneer my toorn van hom afgewend is, sal Ek vir Israel wees soos die dou. Hy sal bloei soos ‘n lelie en hy sal so vas staan soos die Lebanon. Dié wat voorheen by die Lebanon gewoon het, sal terugkom. Hulle sal weer koring verbou. Hulle sal welig groei soos ‘n wingerdstok. Die roem van Israel sal wees soos die wyn van die Libanon. Efraim, Ek wil niks te maak hê met afgodsbeelde nie : Sien wat die Here vir ons beplan. Al wat ons benodig is om oor te gee. Die geheim van oorgawe is die woord ‘Totaal’. Dit kan nie oorgawe genoem word as ons iets terug hou nie. Dit beteken dat ons moet aan God se ‘Totus Tuus’. Dan sal al die bogenoemde begin.

HY SAL ALLES GEE: Ek het jou verneder, maar ek sal jou weer onder my sorg neem. Ek is soos ‘n groen sipres. Alles wat jy het, sal van My af kom. Wie wysheid het, sal op hierdie woorde ag slaan. Wie verstandig is, sal dit ter harte neem, want wat die Here doen, is reg. Die regverdiges lewe daarvolgens, en die opstandiges kom daardeur tot ‘n val: God wil nie hê ons moet die lewe vir onself skep nie. Hy wil ook nie hê ons moet ‘Do it yourself’ nie. Hy will alles doen. Nie baie nie, nie te veel nie, maar alles. Geheel en al alles! Dis hoekom ons moet sê ‘Totus Tuus’.

TOTUS TUUS OF NIKS: Toe een van die skrifgeleerdes sien dat Jesus hulle ‘n goeie antwoord gegee het, vra hy vr Hom: ‘Wat is die heel grootste gebod?’ Jesus antwoord hom: ‘Die eerste is: ‘Luister, Israel, die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag.’ Die tweede is: ‘Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.’ Geen ander gebod is groter as dié twee nie: Totus Tuus! Ons moet God liefhet, nie baie of te veel nie, nie 99 persent nie, maar 100 persent. Hierdie is die doel van Christenskap. Dit is maklik om 99 persent te gee, maar die laaste 1 persent is die moelikste. Dit is baie baie moeilik, en God self weet dit, maar dit is moontlik. Wat moet ons doen om die laaste 1 persent te kan gee?

AANVAAR DIE WAARHEID: Pragtig, Meneer!’ ‘sê die skrifgeleerde vir Hom. ‘Dit is waar wat u gesê het: ‘Die Here is die enigste God,’ en ‘daar is geen ander God as Hy nie.’ En ‘om Hom lief te hê met jou hele hart en met jou hele denke en met al jou krag’ en ‘om jou naaste lief te hê soos jouself’ is van meer belang as al die brandoffers en ander dieroffers.’: Hierdie man moes Jesus verbaas het. Hy het geheel en al saamgestem met Jesus. Daar wat ‘n man wat altyd argumenteer met sy vrou. Op een dag het hy iets gese en toe se sy vrou ‘Ja, ek stem saam!’ Hy was so geskok dat hy het gevra ‘Wat? Is jy alright?’ Die minste wat ons kan doen is om saam te stem dat God reg is, en ons verkeerd is. Ons moet aan God se kant wees, nie teen Hom nie.

ALREEDS MAAR NOG NIE! Toe Jesus hom so verstandig hoor praat, sê Hy vir hom: ‘Jy is nie ver van die koninkryk van God af nie.’ Niemand het dit toe meer gewaag om Hom ‘n vraag te stel nie: Jesus sê hierdie man is nie ver van die koninkryk van God nie. Hy is nie klaar in die koningkryk van God nie, maar hy is nie ver nie. Dit is wat ons noem ‘Alreeds maar nog nie’. Hy is alreeds daar, maar teselfde tyd nog nie daar nie. Die eerst trap op ‘n probleem te oplos is om te weet wat die problem werklik is. Hierdie man het klaar besef wat hy moet doen. Die vongende ding is om die moed daarvoor te kry. Dit vereis veel moed om alles te gee. Ons kan sê daar is driee soorte Christene: Die nog nie Christene, Die alreeds maar nog nie Christene, en die Alreeds Christene. Die nog nie is die ene wat nie weet dat hulle moet alles oorgee nie. Hulle dink dat baie of teveel is genoeg. Die alreeds maar nog nie is die ene wat weet dat hulle moet alles oorgee, maar hulle is te bang om so te maak. Die Alreeds is dié wat weet dat julle moet alles oorgee, en hulle het alles oorgegee. Pous Johannes Paulus II se leuse is TOTUS TUUS. Hy het so gelewe en vandag is hy ‘n heilige. Hy is alreeds daar. Watter soorte Christen is u?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s