WOENSDAG VAN DIE DERDE WEEK VAN VASTYD

LEERLEER ONS U BEPALINGS: ‘N HOMILIE OM WOENSDAG VAN DIE DERDE WEEK VAN VASTYD

Indien iemand ‘n kar wil bestuur, moet hy eers na ‘n ryskool toe gaan. Andersiens kan hulle nie ‘n lisensie beriek nie. Daardie lisensie toon dat hulle kan nou op hul eie besuur. Die eerste ding is om te leer hoe om te bestuur. Die lewe is net dieselfde.
DIE HEMEL: ONS BESTEMMING: Moses het vir die Israeliete gesê: ‘Julle moet luister na die voorskrifte en die bepalings waarin ek julle onderrig. Julle moet daarvolgens lewe, dan sal jully bly lewe en die land binnegaan en in besit neem wat die Here die God van julle voorvaders vir julle sal gee. Kyk, ek het julle die voorskrifte en die bepalings geleer soos die Here my God my beveel het. Julle moet daarvolgens lewe wanneer julle in die land kom en dit in besit neem. Gehoorsaam die voorskrifte en lewe daarvolgens, want daaraan sal die ander volke sien dat julle wysheid en insig het. Hulle sal van al hierdie voorskrifte hoor en sê: ‘Net hierdie groot nasie het
wysheid en insig.’ Wattter groot nasie se god is so by hom soos die here ons God by ons is elke keer as ons tot Hom bid? Watter groot nasie se voorskrifte en bepalings is so billik as hierdie wet wat ek vandag vir julle gee? ‘Pas net op en wees baie versigtig om so lank julle leef, nie hierdie dinge wat julle gesien het, te vergeet of te verontagsaam nie. Julle moet dit alles vir julle kinders en julle kleinkinders inskerp.: Daar is ‘n land wat die Here aan ons belowe, maar ons moet eers ry. Daardie land is die Hemel en ons is oppad met ander mense. Hoe ons bestuur is baie belangrik want as ons nie doen presies wat ons ry-instruktuur geleer het nie, dan sal dit nie te lank vat voordat ons ‘n ongeluk kry nie. Indien ons die ongeluk kry sal ons nie meer by ons bestemming aankom nie. Ons mag dink dat ons vry is om te doen wat ons wil. Ja, ons is vry om te doen wat ons wil, maar ons moet ook vir die gevolg verwag. Die bestuurder is vry om deur die rooi verkeerslig te gaan, of op die verkeerde baan te bestuur, of sonder die veiligheidsgordel te ry. Maar hy sal nie vry genoeg wees om die ongeluk te vermy nie. Die Here is ons ry-instuktuur en as ons veilig by ons bestemming wil aankom, moet ons hom gehoorsaam. Net soos die bestuurder kan nie sy/haar eie reëls skep nie, so ook kan ons nie reg of verkeerd vir onself bepaal nie.

GEHOORSAAMHEID, TEKEN VAN WYSHEID EN INSIG: : Een dag, was daar ‘n man wat deur die rooi verkeerlig gery en sy kar het met ‘n ander kar gebots. Hy was baie beseer en twee manne het gekom om hom te help. Hulle was besig om hom te vra waarvandaan hy gekom het, maar hy kon nie Engels verstaan nie. Dan het een van die mans die ander gevra “Do you know this man? Do you speak his language?”. Toe antwoord hy “No, I dont speak Idiot!”.

Jesus het vir sy dissipels gesê: ‘Moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete ongeldig te maak nie. Ek het nie gekom om hulle ongeldig te maak nie, maar om hulle julle volle betekenis te laat kry. Dit verseker Ek julle: Die hemel en die aarde sal eerder vergaan as dat een letter of letterstrepie van die wet sal wegval voordat alles voleindig is.‘Wie dan ook een van die geringste van hierdie gebooie ongeldig maak en die mense so leer, sal die minste geag word in die koningkryk van die hemel. Maar wie die wet gehoorsaam en ander so leer, sal hoog geag word in die koningkryk van die hemel.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s