8STE SONDAG VAN DIE GEWONE TYD, JAAR C

DIE SLANG EN DIE HOND: ‘N HOMILIE OP DIE 8STE SONDAG VAN DIE GEWONE TYD, JAAR C

Om vandag se leesings te verstaan kan ons die beelde van twee diere gebruik, naamlik die slang en die hond. As ons moet tussen ‘n slang en ‘n hond kies, is dit maklik om dit hond te kies en die slang te verwerp. Daar is baie rede waarom ons die hond bo die slang kies, maar een wat uitstaan vir my is as volg. Wanneer die slang iemand sien steek sy sy tong uit, maar die slang wys nooit sy tande nie. Dis asof hy is besig om te se ‘Moenie bekommerd wees nie. Ek het ‘n lang tong, maar nie dande nie. Ek byt nie.’ Maar een dag wanneer die slang in ‘n moeilike situasie is, sal hy sy tande gebruik en hoe erg sal die gif wees. Maar die hond is nie dieselfde nie. Wanneer die hond iemand sien, blaf hy en wys hy sy tande, maar nie sy tong nie. Dis asof hy is besig om te se ‘Wees versigtig met my. Ek sal jou byt.’ Maar wanneer die hond iemand beter leer ken, dan gebruik hy sy tong om met daardie persoon te speel. Hy sal daardie persoon orals lek. Die mense wat ons ontmoet kan of slange of honde wees. Daarom moet ons hulle toets, nie deur wat hulle wys nie, maar deur wat werklik in hul harte is. Maar hoe kan ons weet? Daar is drie toetse wat mense moet slag.

TOETS 1: DIE WOORDE TOETS

Wanneer ‘n sif geskud word, bly die vuil agter, so is dit met die vuil van ‘n mens in sy berekening. Die vaatwerk van die pottebakker dien om in die smelt oond te brand, en soos hy word ‘n mens op grond van sy planne getoets. Ooreenkomstig die bearbeiding van die boom is die vrugte, so is die gedagte ooreenomstig ‘n mens se persoonlikheid. Moenie iemand prys voor jy sy gedagte ken nie, want so word ‘n mens getoets.: Die gedagte hier is die woorde uit daardie persoon se mond. Die wysheid van Sirag leer ons om wys te wees. Dit leer ons om versigtig te wees met mense se tonge, veral die slange wat hul tonge wys, maar nie hul tande nie. Ons moet luister na die woorde wat mense se. Ons moet nie luister en dit ignoreer nie. Die eerste venster waardeur ons die inhoud van mense se harte kan sien is die woorde wat mense gebruik. Die mense wat altyd vloek is mense met vuil en slegte gedagtes. Die mense wat sleg oor ander mense praat sal een dag sleg oor hul vriende praat. Elke woord wat uit iemand se mond uitkom verteenwoordig wat in die hart is. Maar dit is baie moontlik vir die slange om mense te bedrieg. Hulle woorde kan glad soos botter wees, maar agter dit kan giftande wees. Daarom moet ons na die tweede toets gaan. 

TOETS 2: DIE AKSIE TOETS

Jesus het met beeldspraak vir hulle gese: ‘Kan ‘n blinde miskien ‘n ander blinde lei? Sal hulle nie altwee in ‘n sloot val nie? ‘n Leerling is nie hoer as sy leermeester nie, maar iemand wat volleerd is, sal aan sy leermeester gelyk wees. Waarom sien jy die splinter raak in die oog van jou broer, maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie? Jy wat die balk in jou eie oog nie raaksien nie, hoe kan jy vir jou broer se: “Broer, laat my toe om die splinter in jou oog uit te haal”? Huigelaar! Haal eers die balk uit jou eie oog uit, dan sal jy goed kan sien om die splinter in jou broer se oog uit te haal. Dit is nie die goeie boom wat slegte vrugte dra nie, en ook nie die slegte boom wat goeie  vrugte dra nie. Elke book word aan sy eie vrugte geken. Van doringstuike pluk ‘n mens mos nie vye nie, en van ‘n doringbos oes jy ook nie druiwe nie. Die goeie mens bring die goeie te voorskyn uit die oorvloed goeie dinge in sy hart, en die slegte mens bring slegte te voorskyn uit die oorvloed slegte dinge. Waar die hart van vol is, loop die mond van oor.’: As u mooi kyk sal u sien dat al ons drie leesings vandag het van bome gepraat. Mense is soos bome. Elke boom dra sekere soorte vrugte. Daarom moet ons die aksie van mense kyk en sien watter vrugte word daar geliewer. Jy kan iemand sien wat hul familie lede haat, vir een of ‘n ander rede (maak nie saak nie), en dieselfde persoon is u goeie vriend/vriendin, dis net ‘n kwesie van tyd, voordat hulle u ook haat, want daar is haat in daardie persoon se hart, en een dat sal u kwalifiseer om dit te kry. Wat is daardie persoon se aksie? Woorde kan ons bedrieg, maar aksies kan nie maklik bedrieg nie. Daar is ook mense wat selfs met aksies kan bedrieg. Voor ander mense is hulle baie goeie mense, vrygewig, vredeliewend, baie biddend en altyd by die kerk, werk by die sopkombuis waar genade word aan armes gedoen, ens. Maar agterbaks is hulle vol boosheid. Daarom moet die derde toets geslag word.

TOETS 3: DIE VOLHARDING TOETS

Wanneer hierdie verganklike ligaam met die onverganklike beklee is, en hierdie sterflike liggaam met die onsterflike, dan sal die woord wat geskrywe staan, vervul word: ‘Die dood is vernietig, die oorwinning is betaal.’ ‘Dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel?’ Die angel van die dood is die sonde, en die sonde kry sy krag uit die wet van God. Maar ons dank God dat Hy aan ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. Daarom, liewe broers, wees standvastik, onwankelbaar, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle inspanning in diens van die Here nie tevergeefs is nie.: Volharding is the laaste toets. Baie van ons soek iemand wat ons die pad kan wys. Partykeer ontmoet ons die honde wat eers blaf, en ons vermy en verwerp hulle, want ons dink hulle is slegte mense. Dit kan ons ouers wees, wat kla oor ons keuse. Dit kan die priester wees, wat altyd die waarheid vir ons vertel. Dit kan daardie man of vrou wees, daardie seun of meisie wat niks aanvaar wat onaanvaarbaar is nie. Dan sal ons nie weet, dat die hond het ook ‘n tong nie. Toe gaan ons na die slange wie se tonge baie besig is en baie soet is. Hulle is die mense wat ons altyd aanmoedig, al is die oor die slegte dinge. Hulle se niks teen ons nie. Hulle lieg ook en hulle se die presiese dinge wat ons wil hoor. Ons sien die tong raak, maar nie die tande agter nie. Maar die volharding toets kan ons help. Dit is nie wat daardie person doen wanneer alles goed gaan wat belangrik is nie. Dis wat hulle doen wanneer daar ‘n groot probleem is, wanneer iemand hulle veraai, wanneer iemand iets baie sleg aan hulle doen, wanneer hulle in swaarkry beland. Goud word in die vuur getoets, en so is die karakter van die persoon in moelikheid, swaarkry, lyding, versoeking, teleurstelling, ens. getoets. Sal daardie persoon volhard tot die eiend? Sal hy/shy volhard tot die dood toe. Daai sal die oorwinning wees.

Ons sien sulke volharding in die lewe van Jesus self. In die Eucharistiese Gebed nommer 2, word dit gese ‘Terwyl hy oorgelewer is en vrywillig sy Lyding aanvaar het, het hy brood geneem…’ Judas het hom veraai en Petrus het hom ontken, en die ander dissipels het hom verlaat, maar hy het niks sleg teen hulle gedoen nie. Selfs oor die mense wat hom doodgemaak het, het hy die Vader gevra om hulle te vergewe. As hy nie die Seun van die Vader is nie, sou hy op een stadium gekla het, of gevloek het, of iets snaaks gedoen het. Maar in hom sien ons iemand wat volhard het tot die eiende, hy was onwankelbaar, altyd oorvloedig in die werk van die Here, self tot die dood toe. As jy iemand se regte persoonlikheid wil sien is dit belangrik om te sien hoe daardie persoon moelike situasies hanteer. Dis hoekom die woord van God is ons eerste gids. Ons kan ook na sekere mense luister. Ons kan iemand kies om ons Geestelike Adviseur (Spiritual Direcor) te wees, maar ons moet versigtig wees om die regte persoon te kies. Ons wil nie iemand kies wat ons situasie erger sal maak nie. Ons moet die persoon eers toets. Luister na wat hy/sy se. Kyk na wat hy/sy doen. En mees belangrik, sien hoe hy/sy optree, hoe hy hom gedra wanneer dinge sleg gaan. As hy sy lydings vrylik aanvaar, en sy/haar eie kruis dra, dan is hy reg. Die een wat bang is vir die dood is nie reg nie. Die een wat sy lyding, en dalk sy/haar dood soos Jesus vrywillig aanvaar, hy/sy is die een wat Jesus werklik ken. Kan hy/sy volhard tot die eiende?

 

2 thoughts on “8STE SONDAG VAN DIE GEWONE TYD, JAAR C

  1. Baie Goeie lesse in die homilie Ek dank my Hemelse Vader vir al die genade deur al my swaar kry want die lewe kan soms wreed wees maar die Here het my deur gedra

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s