DINSDAG, 5DE WEEK VAN DIE JAARKRING II

DIE AB SE KAT: ‘N HOMILIE OP DINSDAG, VYFDE WEEK VAN DIE JAARKRING II

Gister het ons begin om die boek van Genesis te lees. Ons lees hoe die Here die wereld geskape het. Die Here het twee soorte dinge geskape. Hy het begin met nie-lewende dinge en dan lewende dinge. Onder die lewende dinge was daar ‘n verskil tussen die diere en die mens. Ons word geleer dat die verskil tussen die mens en die ander skepsels is dat die mens kan dink maar die ander diere kan nie dink nie. Baie wetenskapers het begin redeneer dat ander diere kan ook dink. Is dit waar of nie? So gaan die argument aan. Maar daar is ‘n baie besondere verskil tussen die diere en die mens, en dit is die aanbidding van God. Die Here het die mens op die sesde dag geskape, en toe het Hy op die sewende dag gerus. Hy het toe die sewende dag geheilig omdat hy het op daardie dag gerus. Hierdie goddelike rus, word aan ons belowe, ‘n voorsmaak hier op aarde en ten volle in die hemel. As ons nie hierdie rus betree nie, sal ons hele lewe tevergeefs wees. Hierdie rus is die verskil tussen hemel en hel. Hierdie rus is Jesus self. Hy het ons gese ons moet na hom toe kom, ons wat moeg en uitgeput is, en Hy sal ons rus gee. Maar die sewende dag van elke week word aan ons gegee om hierdie rus te beoefen.

Hierdie rus is nie om te gaan le en slaap of om te gaan party of om te suip en te veel eet nie. Hierdie rus word beoefen deur om God te aanbid. Elke dag is ‘n geleentheid om hierdie rus te betree, wanneer ons bid, veral by die Heilige Mis. Maar in ‘n besondere manier word elke Sondag aan ons gegee om hierdie rus te proe. Maar ons moet verstaan wat die fondament en agtergrond van hierdie rus moet wees. Dit is liefde en nie die wet nie. So se die Here vir ons in die evangelie. Ek mag nie na die kerk toe gaan net omdat dit in die tien gebooi is nie. Maar ek moet gaan omdat ek lief is vir die Here. ‘N verhouding sonder liefde is slawerny. So, om ‘n goeie verhouding met die Here te bou, moet liefde die fondament wees. Dis hoekom ons almal moet die  Here as die liefhebber beskou en ons as die geliefdes. As dit nie met liefde begin nie, dan dan begin ons baie dinge doen net om rede dat ons dit gewoonlik so doen. Baie mense in die kerk kan so kward word wanneer iemand iets verkeerd doen, want volgens hulle ‘doen jy dit nie reg nie’. Ons kan so besig wees om die regte ding te doen, dat ons vergeet vir wie ons daardie regte ding doen.

‘N storie word vertel van ‘n monnik wat die ab van die klooster is. Hierdie ab het ‘n kat wat hy baie van hou. Die kat volg hom orals tot na die kapel toe. En wanneer hulle begin bid loop die kat rond en die mense steur. Toe besluit die ab om ‘n tou te koop en die kat vasmaak teen ‘n stoel voordat die gebed begin. So het dit ‘n gewoonte geword dat voordat die gebed begin bind hulle die kat teen die stoel, met ‘n tou. Na ‘n lank tyd het die ab gesterwe en ‘n nuwe ab verkies word. Maar voor elke gebed moet hulle nog die kat met ‘n tou vasmaak teen die stoel. Na ‘n paar jare het die kat self gesterwe. Toe was daar verwaring in die gemeenskap. Hoe kan hulle bid sonder die kat? Toe koop hulle ‘n ander kat en voor die gebed bind hulle hom teen die stoel. En na baie jare doen hulle dieselfde ding en niemand het gevra hoekom nie. Die enigste rede hokom hulle dit doen is…. ‘Ons doen dit lankal so…. Dit is die tradisie’.

 

Let op asseblief: Afrikaans is nie my eerste taal nie. Ek skryf daarmee om sekere mense beter te dien vir wie Afrikaans die eerste taal is. Ek doen dit ook vir myself, sodat ek kan groei in die taal. So, moenie bang wees om my reg te stel indien ek ‘n fout maak nie. Ek belowe u, ek sal nie kwaad wees nie. Inteendeel waardeer ek dit as iemand my regstel, want so leer ek, deur om foute te maak. Maar moenie die boodskap self verloor nie.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s