DONDERDAG, 4DE WEEK VAN DIE JAARKRING II

HOE DIKWELS MOET DIE HEILIGE MIS GEVIER WORD?: ‘N HOMILIE OP DONDERDAG, 4DE WEEK VAN DIE JAARKRING II

Verlede maandag het ek vir iemand gese ek gaan mis toe, en toe was hy geskok om te hoor dat mis word of ‘n maandag gevier. Ek het toe vir hom verduidelik, maar toe wonder ek hoeveel ander katolieke het groot geword met dieselfde indruk dat die mis word nooit op ‘n maandag gevier nie. Volgens die wet is elke prieste, asook elke katoliek aangemoedig om elke dag die Heilige Mis te bywoon. In dieselfde asem, is die priester, asook elke katoliek verplig om elke sondag en verpligte feesdag die Heilige Mis te vier. Wat dit impliseer is dat dit sal goed wees as die Heilige Mis elke dag in elke parogie kan gevier word, veral waar daar meer as een priester teenwoordig is. Ons eers leesing vandag praat van hoe mooi is wanneer ons die Here aanbied. Die Heilige Mis is die voorsmaak van die hemel; dit is ons hemel of aarde.

Die sendbrief aan die Hebreers se ons het nie gekom by ‘n tasbare berg met brandende vuur, donderwolke, duisternis, stormwind, trompetgeskal, en geklank van woorde nie. Inteendeel het ons aangekom by Sionsberg en die stad van die lewende God, die hemelse Jerusalem, met sy miljoene engele, by die feestelike saamkoms, die vergadering van die eersgeborenes wie se name in die hemel opgeteken is. Dit is presies wat die Heilige Mis vir ons beteken. In die beurtpsalsm word dit gese ‘Ons oorpeins u trou, o God, hier in u tempel’. Die Heilige Mis is so betekenisvol dat dit ideel is om dit elke liewe dag, sonder uitsondering te vier.

Maar, baie priesters omdat maandae hul afdag is, en omdat hulle alleen is, kanseleer die Mis by die parogie op maandae. Hulle doen niks vereerd hiermee nie. Ek onthou toe ek in die parogie gewerk het (gelukkig is ek ‘n kloosterling, wat impliseer dat ek woon en werk met ander priesters), het ek mis op ‘n maandag probeer, en toe besef ek, sekere mense wou my na die mis sien, en dit het dit moeilik gemaak om ‘n regte afdag te he. Toe het ek die mis van 9vm na 6vm geskuif en dit het dit moontlik gemaak vir my asook die parogianef. Ek moes dadelik na die mis ry, voordat iemand met een of ‘n ander saak begin. Dit is moeilik vir ‘n priester die Heilige Mis op ‘n maandag te vier, maar nie ontmoontlik nie. Vie die wat soos my vriend dink die Mis mag nie op ‘n maandag gevier word nie, dit is nie waar nie. God is nooit moeg om ons te seen nie, en ons moet ook nie moeg word om hom te vereerlik nie.

Die wereld is gestel in so mannier dat die tyd in verskillende lande is nie dieselfde nie. By voorbeeld, dit is 4:30 nm in Nigerie, terwyl dit 5:30nm in Suid Afrika is. Ek dink die rede is eenvoudig. Dit is so dat op elke oomblik sal daar iewers wees waar dit Heilige Mis word gehou. Ek glo dit is die Heilige Mis wat die wereld aan die ganag hou. Ek glo dat as daar ooit ‘n oomblik kom, wanneer die Heilige Mis nerens gevier word nie, sal die wereld tot einde kom. Dit is nie in die Bybel nie, maar dit is wat ek diep in my hart glo. Hoekom glo ek dit? Wanneer ek van die Heilige Mis oorpeins wonder ek hoe die wereld sonder die Heilige Mis kan bestaan. En terwyl u hierdie blog lees, word eie Heilige Mis iewers in die werld gevier.

One thought on “DONDERDAG, 4DE WEEK VAN DIE JAARKRING II

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s