LOFSANG VAN SHADRACH, MESHACK EN ABEDNEGO

LOFSANG VAN SHADRACH, MESHACK EN ABEDNEGO (DANIEL 3:52-90)

Ons het klaar ‘n onderskeiding gemaak tussen Psalms en Lofsange. Lofsange is Canticles in engels en hulle is die ander gesange in die bybel wat nie in die Psalms is nie. Die Psalm was die joodse gesangboek gewees en hulle het die amptelike gebedsboek van die katolieke kerk geword. Maar ons kry ook lofsange van ander boeke ook, van die Ou Testament asook die Nuwe Testament. Die lofsang wat ons vandag het is die lofsang van die dree manne wat die koning Nebuchadnezar in die vuur gegooi het, omdat hulle wil nie afgode aanbid nie. Toe hulle in die vuur kom, het ‘n groot wonderwerk gebeur. Die vuur het koel gevoel soos dou en daar was ‘n vierde persoon saam met hulle in die vuur, die engel van die Here. In hul blydskap en terwyl hulle nog in die vuur is, het hulle die volgende lofsang gesing.

Loof die Here, hemelruim,
prys en verhef Hom vir altyd.
Loof die Here, engele van die Here,
prys en verhef Hom vir altyd.

Loof die Here, waters bo-op die hemel,
Loof die Here, wolke in die lug,
Loof die Here, alle hemelse wesens,
prys en verhef Hom vir altyd.

Loof die Here, son en maan
Loof die Here, sterre van die hemel,
Loof die Here, elke stortreën en bui,
prys en verhef Hom vir altyd.

Loof die Here, alle winde,
Loof die Here, vuur en hitte,
Loof die Here, koue en warmte,
prys en verhef Hom vir altyd.

Loof die Here, reën en dou,
Loof die Here, newels en kapok
Loof die Here, ryp en ys,
prys en verhef Hom vir altyd.

Loof die Here, nagte en dae,
Loof die Here, lig en donker,
Loof die Here, weerlig en wolke,
prys en verhef Hom vir altyd.

Laat die hele aarde die Here loof,
prys en verhef Hom vir altyd.

Loof die Here, berge en heuwels,
Loof die Here, alle plante in die grond,
Loof die Here, bruisende fonteine,
prys en verhef Hom vir altyd.

Loof die Here, oseane en riviere
Loof die Here, elke walvis en seedier,
Loof die Here, alle voëls van die lug,
Loof die Here, wilde diere en vee,
prys en verhef Hom vir altyd.

Loof die Here, alle mense,
prys en verhef Hom vir altyd.

Loof die Here, Israel sy volk,
Loof die Here, priesters van die Here,
Loof die Here, dienaars van die Here,
prys en verhef Hom vir altyd.

Loof die Here, opregtes van gees en siel,
Loof die Here, julle wat rein en nederig van hart is
Loof die Here, Hananja, Asarja en Misael,
prys en verhef Hom vir altyd.

Want Hy het ons uit die doderyk gered, en ons uit die mag van die dood verlos en ons uit die middel van die brandende oond gered, ja, uit die middel van die vuur het Hy ons gered!

Loof dan die Here, want Hy is goed, want sy goedertierenheid duur tot in ewigheid. Lood die God van die gode, o almal wat die Here dien, sing sy lof en dank Hom, want sy goedertierenheid duur tot in ewigheid!

Die wat gewoond is van Die Liturgiese Gebedure sal hierdie lofsang erken want dit word gereeld gebruik. Die word gebruik vir oggendgebed op die eerste en derde weke van die gebedsuur. Dit word ook gebruik vir oggengebed op belangrike feesdae asook plegtighede. Mense wat van die natuur hou sal hierdie lofsang waardeer want dit roep al God se skepsels aan om die Here te prys. Dit herinner my aan St. Anthony van Padua wat die na die fisse in die see gepreek het. Ek geniet om hierdie lofsang langsaan die see te gaan bid. Dit herinner my aan hoe die boek van die psalms geeindig het, met die woorde ‘Laat alles wat leef en asem haal, prys die Here, prys Hom.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s