WOENSDAG, 34STE WEEK IN DIE JAARKRING 2

TYDELIK EN EWIG: ‘N HOMILIE OP WOENSDAG, 34STE WEEK IN DIE JAARKRING 2

Onse lewens is tydelik hier op aarde, maar dit is ook ewig om dat dit is vir die ewige lewe bestem. Daarom kan ons praat van die tydelike lewe en die ewige lewe, tydelike lyding en ewige lyding, tydelike straf en ewige straf. In verbind met die onderskeid tussen die tydelike lewe en die ewige lewe, het Pous Benediktus XVI gese dat ons kan nie ‘n skeidingslyn tussen die tydelike en die ewige lewe trek nie, want ons het een lewe wat bestem is vir die ewige lewe. Dit beteken dat onse ewige lewe het alreeds begin terwyl ons op aarde is. Die implikasie daarvan is dat ons moet nie vir een dag wag wanneer die ewige lewe sal begin nie, maar ons moet weet dat die ewige lewe het klaar begin. Ons moet lewe met die gedagte dat ons vir die hemel bestem is. Hy het ook gese dat wanneer ook al ons die teenwoordigheid van God beleef, of sy genade in een of ‘n ander mannier, dan weet ons dat al wag ons vir die ewige lewe, het dit klaar in hierdie tydelike lewe begin het.

Maar ons kan nog ‘n onderskeid maak tussen ons lewe op aarde en die lewe wat in die hemel vir ons wag. Terwyl ons nog op aarde is, kry ons flitse van die ewige lewe, maar nie die volheid daarvan nie. Die rede is omdat ons lewe in ‘n wereld waar die duiwel baie besig is. Daarom is ons gelag gemeng is met trane. Daarom praat ons van tydelike lyding. In die evangelie het Jesus voorspel dat in ons lewens as Christiene sal ons deur baie lyding gaan. Jesus self het gely en was gekruisig, al is Hy heeltemaal onskuldig. In die selfde mannier sal dit met al Christus se volgelinge gebeur. Jesus het gese ons sal gevange geneem word en vervolg. Ons sal oorgelewer word en opgesluit word in gevangenisse, ons sal voor die wereld se leiers gebring word en geoordeel word. Selfs van ons families sal ons ook vervolg word. Onse familie lede asook vriende sal ons veraai, alles ter wille van Sy naam. Maar hy het ons twee dinge belowe. Eers het hy ons belowe dat ons hoef nie bekommerd wees oor wat om te se nie. Die Heilige Gees sal die woorde verskaf. Ons moet nie bekommerd wees oor hoe ons onself sal verdedig nie. Die Here sal daar met ons wees, en hierdie teenwoordigheid beteken dat al gaan ons deur ‘n tydelike lyding in hierdie tydelike lewe, sal ons vertroos word deur die Heilige Gees. Dus het Hy belowe dat nie eens ‘n haar van ons koppe sal af val nie.

Onse enigste plig is om te volhard in gebed en in goeie dade, en deur ons volharding sal ons gered word. Tydelike lyding is vir almal bedoel, maar net die sondaars sal die ewige lyding beleef. Die ewige lyding is ook ‘n ewige straf. In die eerste lesing het die Heilige Johannes ‘n vissioen van sewe engele gesien wat die sewe laaste plae gebring het. Daarmee het die toorn van God sy eiende bereik. Hy het ook iets soos ‘n spieelgladde see met vuur gesien. Die ewige straf is vir sondaars bedoel, maar vir die wat aan die Here toegewy is sal die ewige blydskap wees. Hulle is die ene wat die lied van Moses kan sing, wat ook die lied van die Lam is. Hierdie gesang gaan oor die grootheid van God en onse blydskap oor Sy heeling.

Hulle is nie mense wat nooit sonde gepleeg nie, maar mense hul skuld erken en God se vergifnis gekry het. Hulle het klaar ‘n tydelike straf gekry vir hul sondes, maar hulle sal nie die ewige straf beleef nie. Die Katolieke kerk leer ons dat somige van die lyding wat ons op aarde ervaar is die tydelike strawwe wat ons kry vir die sondes wat klaar vergewe is. Dit is die rede hoekom die prieste altyd ‘n boetedoening vir die boeteling gee, na elke bieg. Die boetedoening simboliseer die tydelike straf vir ons sondes wat alreeds vergewe is, maar dit is nie noodwendig die enigste tydelike straf wat ons kan kry nie. Die doel van die tydelike straf is nie omdat ons moet seerkry nie. Dit is die mannier hoe God ons suiwer en ons regmaak vir die ewige lewe. Die ewige lewe gaan nie net oor die lengte van die lewe nie, maar ook die kwaliteit van die lewe. Wanneer ons hierdie lewe kry sal ons so vol blydskap is dat ons kan nie stil bly nie. Vir alle ewigheid sal ons die grootheid van God besing.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s