WOENSDAG, 30STE WEEK IN DIE JAARKRING, II

OUER OUERS EN GELEIDE LEIERS: ‘N HOMILIE OP WOENSDAG, 30STE WEEK IN DIE JAARKRING II, DEUR VR. HENRY NWOKORO CSsR, IBADAN

Dit is baie interesant as iemand in Afrikaans wil se ‘I am older than you, and I am your parent‘ dan moet hy/sy se ‘Ek is ouer as jy en ek is jou ouer’. Wel, natuurlik is die ouers ouer, andersiens kan hulle nie ouers wees nie. In my taal word dit gese dat ‘n mens kan nie ‘n eerste kind voor sy ouers het nie. Dit is menslik ontmoontlik. Regte ouers moet wyser as die kinders wees want hulle is ouer. Hulle moet die regte pad kan wys en die regte besluite neem.

In die eerste leesing bevel die Here ons deur die Heilige Paulus om gehoorsaam te wees. Gister het ons gelees hoe vrouens onderdanig aan hul manne moet word en hoe die manne hul vrouens moet liefhe soos Christus die Kerk liefgehad en vir die Kerk gesterwe het. Al is die man die hoof is die verhouding tussen die man en vrou ‘n verhouding van gelyke. Die man mag nie noodwendig ouer as sy vrou wees nie. Hulle twee is ewe belangrik, alhoewel die Here verskillende take aan elkeen gegee het.

In ons menslike waarde is ons almal gelyk, maar Die Here het sekere mense in sekere posisie bo andere gesit. Hulle is nie in daardie posisies om baas te speel en bedien te word nie, maar om die goedheid van hul ondergeskiktes te bevorder. Die man en die vrou is ouers vir hul kinders en die kinders moet gehoorsaam aan hul ouers wees. In die woord ‘gehoorsaam’ sien ons ‘gehoor’ en ‘hoor’ en dit beteken hulle moet hoor en gehoor gee and wat die ouers se. Hulle moet nie net hoor nie, maar luister. Maar daar kom ook ‘n tyd wanneer die kinders oud genoeg word om ouers te wees, en dan moet die ouers oud genoeg wees om hulle toe te laat om as groot mense te lewe. As dit nie so gebeur nie, dan maak dit die kinders onverantwoordlik.

Hl. Paulus het ook gepraat oor die slawe en hul base. Hierdie gedagte maak somige mense kwaad, veral as hulle oor die verlede nadink, hoe base hul slawe behandel het. In daardie tyd van Hl. Paulus was dit normaal om slawe te het. Vandag kan ons dit oor werksgewers en werksnemers, of ‘n hoof en sy volgelinge se. Dit kan by die werk wees of by ‘n kantoor of by die kerk. Daars altyd in ‘n posisie van leierskap. Dit maak nie saak of daardie persoon ouer of jonger is nie, of meer of minder gekwalifiseerd is nie. Solank as daardie persoon in ‘n posisie van gesag is, is die volgelinge verplik om onderdarnig en gehoorsaam te wees.

Daar is net een situasie wanneer ons moet nie gehoorsaam wees nie, en dit is wanneer daardie persoon ons vra om iets te doen wat teen God se gebooie is. By voorbeeld, wanneer die leier by die werk u vra om te lieg, dan moet u ongehoorsaam wees, want Hl. Paulus het ons gese God is die baas van ons almal.

Ongehoorsaamheid is ‘n teken van trots en niemand wat trots is kan die hemel betree nie. Daarom is dit belangrik om die weg van gehoorsaamheid te volg want dit is die weg wat na die hemel toe lei. In die evangelie het Jesus ons verseker dat die hemel se deur baie nou is terwyl die deur van die hel baie wyd is. Met ander woorde, dit is moeiliker om die hemel te betree as wat ons dink. Die deur is nou en dit is vir mense wat nederig en gehoorsaam is. Dit is vir mense wat weet hoe om hul klein te hou. 1540964703415-892474018.jpg

Die toets is eintlik moeiliker vir ouers en leiers. Ouers moet eers gehoorsaam aan God word, voordat hulle gehoorsaamheid van hul kinders kan eis. Leiers moet eers gelei word deur God se woord, voordat hulle hul leierskap reg kan beoefen. Daarom moet die ouers werklik ouer word, en leiers moet geleide leiers word.

2 thoughts on “WOENSDAG, 30STE WEEK IN DIE JAARKRING, II

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s