MAANDAG VAN DIE DERDE WEEK VAN DIE PAASTYD

WAARVOOR WERK EK?: ‘N HOMILIE OP MAANDAG, DIE DERDE WEEK VAN DIE PAASTYD

WAARVOOR HET STEFANUS GEWERK

In those days: Stephen, full of grace and power, did great wonders and signs among the people. Then some of those who belonged to the synagogue of the Freemen (as it was called), and of the Cyrenians, and of the Alexandrians, and of those from Cilicia and Asia, arose and disputed with Stephen. But they could not withstand the wisdom and the Spirit with which he spoke. Then they secretly instigated men, who said, “We have heard his speak blasphemous words against Moses and God.” And they stirred up the people and the elders and the scribes, and they came upon him and seized him and brought him before the council, and set up false witnesses who said, “This man never ceases to speak words against this holy place and the law; for we have heard him say that this Jesus of Nazareth will destroy this place, and will change the customs which Moses delivered to us.” And gazing at him, all who sat in the council saw that his face was like the face of an angel.: Stefanus het baie wonderwerke onder die mense gedoen. Hy was ook ‘n baie wys en intelligente man wie se wysheid die mense kon nie weerstaan nie. Maar al hierdie het hom nie die liefde van die mense gewen nie. Hoe het hy gevoel? Hartseer? Teleurgesteld? Miskien, en dit sou natuurlik wees. Maar hy het nie verander om die mense tevrede te stel nie, want hy het nie gewerk om hul liefde te wen nie. Daarom se die leesing dat aan die einde van die dag was sy gesig soos die van ‘n engel. Hy het gewerk vir die ewige verlosing van die mense en sy aandag was daar gestel, en hy sal dit nerens anders stel nie. Stefanus se liefde vir die mense het nie minder geword omdat hulle klomp leuns en valse getuienisse teen hom vertel nie. Hy bly onskuldig.

WAARVOOR HET JESUS GEWERK

After five thousand men had eaten their fill, the disciples of Jesus saw him walking on the sea. On the next day the people who remained on the other side of the sea saw that there had been only one boat there, and that Jesus had not entered the boat with his disciples, but that his disciples had gone away alone. However, boats from Tiberias came near the place where they ate the bread after the Lord had given thanks. So when the people saw that Jesus was not there, nor his disciples, they themselves got into the boats and went to Capernaum, seeking Jesus. When they found him on the other side of the sea, they said to him, “Rabbi, when id you come here?” Jesus answered them, “Truly, truly, I say to you, you seek me, not because you saw signs, but because you ate your fill of the loaves. Do not labour for the food which perishes, but for the food which endures to eternal life, which the Son of man will give to you; for on him has God the Father set his seal.” Then they said to him, “What must we do, to be doing the works of God?” Jesus answered them, “This is the work of God, that you believe in him whom he has sent.”: Jesus het geweier om die skare te volg, want hy wil nie werk om gewildheid te wen nie. Hy het baie wonderwerke gedoen, maar nie sodat hulle van hom sou hou nie, maar omdat hy barmhartig is. Baie van hulle het hom gevolg maar vir die verkeerde rede. Jesus maak ‘n onderskeid tussen die kos wat vergaan en die kos wat verduur tot die ewige lewe. Daarom moet ek myself vandag vra, ‘Waarom werk ek? en waarom volg ek Jesus’. Werk ek net vir geld? Werk ek net om ‘n punt te maak in die lewe, en om ‘n goeie naam op aarde te he? Volg ek Jesus net sodat hy my sou seen, of soek ek ‘n verhouding met hom? Al hierdie is belangrik, maar dit kom alles tot einde. Hoe kan ek my werk doen in so ‘n mannier dat dit my ewige verlosing kan bevorder? Ek moet altyd in Jesus glo, en ook lewe volgens wat ek glo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s